Toröd / Södra Bullaren

Frivilligt klätterstopp från 1 mars till och med 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilligt klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder av året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.

Please note that this cliff is closed to climbing from 1 of march until 15 of july due to sensitive wildlife.