Tuntorp

Parkeringen som anges i guideboken och på 27 Crags är inte längre tillåten att använda. Bilar som står där är vägen för boende som behöver komma fram till sina hus. Parkera istället på lämpligt ställe längre bort och promenera till klippan. När nytt parkeringsförslag finns kommer det publiceras här. Kom också ihåg att inte promenera för nära husen som ligger i området.

English

The car park listed in the guidebook and at 27 Crags is no longer allowed to be used. Cars parked there are the way for residents who need to get to their houses. Instead, park in a suitable place further away and walk to the cliff. When a new parking proposal is available, it will be published here. Also remember not to walk too close to the houses located in the area.
Ikon för Verifierad av gruppen