Ulorna, Norra Ulorna och Ulornas Havsklippa

Störningskänsligt djurliv på Ulorna, Norra Ulorna och Ulornas havsklippa. Klättring ska undvikas 1 mars till 15 juli årligen.

Norra Ulorna är klippan vid vattnet ca 300 meter norr om Ulorna, bortanför den stora väggen som stupar ner i fjorden. Ulornas Havsklippa ligger mellan Norra Ulorna och Ulorna.

Parkera vid hamnen. Notera att ingen av parkeringsplatserna är uppställningsplatser för husbil, vilket betyder att övernattning i husbil eller liknande är tillåtet max 24 timmar i sträck.

English
Climbing is prohibited from March 1st until July 15 each year due to sensitive wildlife.

Park by the harbor. Note that none of the parking spaces are pitches for mobile homes, which means that staying overnight in a mobile home or similar is permitted for a maximum of 24 hours straight.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?

Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.