Välseröd

Vägen upp till Välseröd är en smal grusväg och närboende och markägaren behöver kunna komma fram med sina fordon, ibland traktorer och andra breda åkdon. Parkering längs med vägen utanför parkeringsfickorna är alltså uteslutet.

Markägaren, vägföreningen och BKK önskar att klättrare campar vid stugan eller på någon betalcamping i området. OBSERVERA att detta gäller även för husbilar. Ta med ert skräp hem och använd INTE de boendes soptunnor.

English

The road up to Välseröd is a narrow gravel road and nearby residents and landowners need to be able to pass with their vehicles, sometimes tractors and other wide vehicles. Parking along the road outside the parking pockets is therefore not allowed.

The landowner, the road association and BKK want climbers to camp by the clubs cottage or at a paid campsite in the area. PLEASE NOTE that this also applies to motorhomes. Take your rubbish home and DO NOT use the residents’ bins.