Rammberget, Strömstad

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Störningskänsligt djurliv vid Rammberget. Frivilligt Klätterstopp gäller från 1 mars till 15 juli årligen. 

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året.
De frivilliga klätterstoppen är för att inte riskera formella klätterförbud med rättsliga påföljder.

In English

Volontary climbing ban from Rammberget between 1st of March to 15th of July due to sensitive wildlife.