Rammberget

Tillsammans med Göteborgs Ornitologiska Förening har vi kommit fram till att vi skall skydda känsliga fåglar. Känsliga fåglar häckar på Rammberget. Undvik därför klättring på hela berget under häckningssäsongen som sker 1:a februari till 15:e juni.

In English

Avoid climbing any routes on Rammberget between 1st of February to 15th of June as to avoid disturbing nesting birds.